خرید النگو شیوه‌ای برای تماشای تصاویر سه بعدی بدون عینک

شرکت HP شیوه ای ابداع کرده است که به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به عینک های مخصوص، ویدیوهای سه بعدی بر روی تلفن های همراه را تماشا کنند.به گزارش مهر، در این شیوه زوایای دید آن قدر وسیع هستند که تماشاگر می تواند فقط با چرخش صفحه نمایشگر یک شیئی را به طور کامل ببیند.این محققان روشی را برای قابل مشاهده کردن تصاویر به صورت سه بعدی ابداع کرده اند که تصویر را از زوایای تا 45 درجه از مرکز در هر جهت، بالا – پایین، از یک سو به سوی دیگر و یا مورب قابل مشاهده می کند.در این حالت بیننده می تواند یک گوش فرد را که در تصویر مشخص نیست با چرخاندن نمایشگر ببیند.این دانشمندان از فناوری نانو برای ایجاد حلقه های متعدد با شیاری های کوچک بر روی یک لایه شیشه از نمایشگر استفاده کردند.این شیارها نور را به گونه ای  می شکنند که 64 دیدگاه مختلف را امکان پذیر می کند. با حرکت دادن صفحه نمایشگر افراد می توانند دو دیدگاه را در هر زمان درک کنند یکی با چشم چپ ودیگری را با چشم راست، در نتیجه تصویر به شکل سه بعدی خود را نشان می دهد.