خرید النگو علی اکبر صالحی به سازمان ملل نامه نوشت

ایران خواستار اقدامات پیشگیرانه سازمان ملل متحد از بکارگیری سلاح​های شیمیایی در سوریه شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه​ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ضمن محکوم کردن استفاده معارضان حکومت سوریه از سلاح​های شیمیايی علیه مردم این کشور، خواستار اقدامات پیشگیرانه سازمان ملل متحد برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث شد. به گزارش مهر، علی اکبر صالحی در نامه خود که رونوشت آن برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است، با اشاره به اقدام معارضان دولت سوریه در بکارگیری سلاح شیمیایی درتاریخ 29 اسفندماه 1391 در شهر حلب که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان بی گناه این کشور گردید، تصریح کرد: این اقدام تهدیدی فاحش علیه صلح و امنیت بین المللی و نقض آشکار هنجارهای حقوقی پذیرفته شده بین المللی به ویژه کنوانسیون سلاح های شیمیایی است. وي تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی کاربرد سلاح های شیمیایی، ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری، با یادآوری مسئولیت همه دولت ها در ممنوعیت استفاده از سلاح​های شیمیایی و جلوگیری از کمک به دیگران از جمله کمک به گروه​های تروریستی برای استفاده از سلاحهای شیمیائی، از همه دولت​ها و سازمان​های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد انتظار دارد صریحا و در اسرع وقت، ضمن محکوم کردن این جنایت ضد بشری، از هر اقدامی برای پیشگیری از تکرار آن فروگذار نکرده و از انجام تحقیق بی طرفانه پیرامون این جنایت و تامین کنندگان این سلاح ها و مواد شیمیایی سمی برای تروریست ها در سوریه و مجازات عاملان آن حمایت نماید. در این راستا جمهوری اسلامی ایران درخواست دبیرکل سازمان منع سلاح های شیمیایی برای انجام چنین تحقیقاتی را مورد توجه قرار داده، امیدوار است این تحقیقات، بیطرفانه ،عینی و با جدیت کامل به اجرا گذاشته شود. وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: ارتکاب این جنایت در آستانه برگزاری سومین کنفرانس بازنگری کنفرانس سلاح های شیمیایی، باردیگر ضرورت اجرای کامل، موثر و بدون تبعیض کلیه مقررات کنوانسیون از سوی اعضاء به ویژه امحا کامل این تسلیحات مخرب توسط دارندگان را یادآوری می نماید. علی اکبر صالحی در پایان تصریح نمود: توسل به تهدید و یا کاربرد سلاح شیمیایی در هر شرایط توسط دولت ها و گروه​های معارض، طبق تعهدات مصرحه در کنوانسیون سلاح​های شیمیایی امری محکوم و غیرقابل قبول است. اطمینان دارم، سازمان ملل متحد ، جنایت کاربرد سلاح شیمیایی علیه مردم بی دفاع شهر حلب را در راستای تامین صلح و امنیت بین المللی قاطعانه محکوم نموده و تمامی تلاش خود را منطبق با اصول و مقاصد ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از استفاده دوباره از چنین تسلیحات هولناکی به کار خواهد بست.