خرید النگو همه بخش‌ها در تحقق شعار حماسی و جهادی شرکت کنند

عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نامگذاری امسال،گفت: همه بخش‌ها باید در این فرایند جهادی و حماسی شرکت داشته باشند.سیدحسین دهدشتی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی» از سوی مقام معظم رهبری به فارس، گفت: شعار امسال در مواجهه اقتصادی و سیاسی با جهان استکبار انتخاب و برنامه ریزی شده است.نماینده مردم آبادان در مجلس، با بیان اینکه در سال ۹۲ کشور ما با رویدادهای داخلی و همچنین خارجی مختلفی مواجه است، افزود: همه بخش‌ها باید در این فرایند جهادی و حماسی شرکت داشته باشند.وی افزود: باید امروز با استفاده درست از ابزارها و اقدامات هدفمند و صحیح گام‌های مثبتی برداشت.دهدشتی یادآور شد: نظام برنامه‌ریزی کشور باید با درک صحیح و همچنین مدیریت درست و هزینه‌کرد و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت تولیدی تلاش کند.وی با اشاره به فشارهای اقتصادی وارد شده بر کشورمان تصریح کرد: طبیعتا راه مقابله با این فشارها هم اقتصاد است که با تعامل و حماسه همه جانبه اقشار و بخش‌های مختلف می‌توان در به سرانجام رساندن شعار امسال و هموار کردن مسیر زندگی مردم گام برداشت.عضو هیأت رئیسه دبیر کمیسیون انرژی مجلس، گفت: اکنون وظیفه داریم با این افق روشن ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری، خط سیر نظام و انقلاب را پررنگ‌تر کنیم تا این حرکت‌های برخواسته از انقلاب اسلامی به نتیجه مطلوب برسد.