خرید النگو پیشنهاد یارانه ای دولت خلاف جلسات شبانه است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 گفت: پیشنهاد دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 92 خلاف توافقی است که بین دولت و مجلس در آخرین جلسات گفت‌وگوهای شبانه مطرح شد.   حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 در گفت‌وگو با  فارس، در خصوص رقم پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: رقم پیشنهادی دولت در این رابطه 120 هزار میلیارد تومان است که 90 هزار میلیارد تومان آن برای توزیع بین خانوارها و 15 هزار میلیارد تومان برای بخش تولید و 15 هزار میلیارد تومان هم برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.  وی افزود: این قدم اول دولت خلاف توافقی است که بین دولت و مجلس در آخرین جلسات گفت‌وگوهای شبانه مطرح شد، چرا که ما توافق کرده بودیم 50 درصد از هدفمندی سهم خانوار باشد و 30 درصد برای تولید و 20 درصد هم برای دولت در نظر گرفته شود.  مصباحی‌مقدم ادامه داد: دولت هم توافق یادشده را قبول کرده بود ولی در حال حاضر در لایحه از این توافق عدول شده است.  رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 92 اضافه کرد: چون خود قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سه بازتوزیع یادشده را در نظر گرفته نباید از آن عدول کرد؛لذا کمیسیون، پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی یارانه‌ها را تعدیل می‌کند.