خرید النگو 60درصد تصادفات در 30کيلومتری شهرها رخ می‌دهد

معاون عمليات پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي گفت: آمار ساليانه نشان مي دهد 60 درصد تصادفات رانندگي در 30 کيلومتري ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ رخ مي دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، سرهنگ “صمد اسفندياري” درباره علل تصادفات رانندگي در چند روز اول تعطيلات نوروزي، اظهارداشت: طي اين مدت، عدم توجه به جلو با 32 درصد، تخطئي از سرعت مطمئنه با 20 درصد، انحراف و تجاوز به سمت چپ جاده با 18 درصد بيشترين علل سوانح رانندگي را شامل مي شود.به گفته سرهنگ اسفندياري، همچنين 5/37 درصد تصادفات رانندگي را واژگوني خودرو به خود اختصاص داده است.رانندگان نبايد هنگام رانندگي در برابر خستگي و خواب آلودگي مقاومت کنندوي ادامه داد: متاسفانه عليرغم تذکرات و هشدار هاي پليس راهنمايي و رانندگي، رانندگان موضوع خستگي و خواب آلودگي را جدي نمي گيرند و بدون استراحت کافي با خستگي و خواب آلودگي اقدام به رانندگي مي کند، به گونه اي که فرد توانايي کنترل وسيله نقليه را در يک مقطع زماني کوتاه از دست داده و سانحه رانندگي رخ مي دهد.معاون عمليات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينکه در حال حاضر براي خستگي و خواب آلودگي ابزار خاص قانوني در نظر گرفته نشده است، گفت: توجه به هشدارهاي پليس هنگام خستگي و خواب آلودگي حين رانندگي به احساس مسئوليت شخص راننده در قبال سرنشينان خودرو مانند خانواده و يا مسافران بر مي گردد.سابقه رانندگان شخصي برخلاف رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري ثبت نمي شودسرهنگ اسفندياري با اشاره به اينکه علاوه بر کنترل رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي مسافربري، آنها نبايد بيش از 9 ساعت در شبانه روز رانندگي کنند، تصريح کرد: سابقه رانندگان شخصي در جايي ثبت نمي شود لذا آنها ضمن داشتن خودکنترلي در رانندگي بايد بسنجند که آيا قادر به رانندگي هستند يا خير.وي با بيان اينکه توانايي در رانندگي به مسئوليت شخص راننده برمي گردد، تصريح کرد: رانندگان بايد به اين مسئوليت خود توجه کرده و با آمادگي و هوشياري رانندگي کنند و در صورت احساس خستگي و خواب آلودگي به جاي مقاومت در برابر آن استراحت نمايند.معاون عمليات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا به همراهان رانندگان شخصي، توصيه کرد: در صورت مشاهده خستگي و خمودگي در راننده، آنها را ملزم به استراحت کنند تا خستگي و خواب آلودگي شان از بين برود.60 درصد تصادفات رانندگي در 30 کيلومتري ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ رخ مي دهدسرهنگ اسفندياري در ادامه به تراکم ترافيک در فواصل 30 کيلومتري ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ اشاره کرد و گفت: آمار ساليانه نشان مي دهد 60 درصد تصادفات در اين فواصل به علت تراکم وسايل نقليه اعم از موتورسيکلت، خودرو، دوچرخه و عابر پياده رخ مي دهد.معاون عمليات پليس راهنمايي و رانندگي ناجا با بيان اينکه خطر تصادف در حوالي 30 کيلومتري ورودي و خروجي شهرها در کمين رانندگان است، به آنها توصيه کرد: آهسته رانندگي کنند و مراقب وسايل نقليه اعم از دوچرخه، موتورسيکلت، خودرو و عابر پياده باشند زيرا ناهمگوني ترافيک در حوالي شهرها باعث بروز حوادث جبران ناپذيري مي شود.