خرید النگو 60 درصد تصادفات در 30 کیلومتری شهرهای بزرگ

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: آمار سالیانه
نشان می دهد که 60 درصد تصادفات رانندگی در 30 کیلومتری ورودی و خروجی
شهرهای بزرگ رخ می دهد.سرهنگ صمد اسفندیاری با بیان اینکه خطر
تصادف در حوالی 30 کیلومتری ورودی و خروجی شهرها در کمین رانندگان است، به
آنها توصیه کرد تا آهسته رانندگی کنند و مراقب وسایل نقلیه اعم از دوچرخه،
موتورسیکلت، خودرو و عابر پیاده باشند زیرا ناهمگونی ترافیک در حوالی شهرها
باعث بروز حوادث جبران ناپذیری می شود.اسفندیاری، در خصوص علل
تصادفات رانندگی در چند روزاول تعطیلات نوروزی، اظهار داشت: طی این مدت،
عدم توجه به جلو با 32 درصد، تخطئ از سرعت مطمئنه با 20 درصد، انحراف و
تجاوز به سمت چپ جاده با 18 درصد بیشترین علل سوانح رانندگی را شامل می
شود.اسفندیاری گفت: همچنین 5/37 درصد علت تصادفات رانندگی مربوط به واژگونی خودرو بوده است.وی با تاکید بر اینکه رانندگان نباید دربرابرخستگی وخواب آلودگی مقاومت کنند اظهارداشت:متاسفانه
به رغم تذکرات و هشدار های پلیس راهنمایی و رانندگی، رانندگان موضوع خستگی
و خواب آلودگی را جدی نمی گیرند و بدون استراحت کافی با خستگی و خواب
آلودگی اقدام به رانندگی می کند، به گونه ای که فرد توانایی کنترل وسیله
نقلیه را در یک مقطع زمانی کوتاه از دست داده و سانحه رانندگی رخ می دهد.به
گزارش سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی، اسفندیاری با بیان اینکه در زمان
حاضر برای خستگی و خواب آلودگی ابزار خاص قانونی در نظر گرفته نشده است،
افزود: توجه به هشدارهای پلیس هنگام خستگی و خواب آلودگی حین رانندگی به
احساس مسوولیت شخص راننده در قبال سرنشینان خودرو مانند خانواده و یا
مسافران باز می گردد.اسفندیاری، با اشاره به اینکه علاوه برکنترل
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری، آنها نباید بیش از 9 ساعت در
شبانه روز رانندگی کنند،تصریح کرد: سابقه رانندگان شخصی در جایی ثبت نمی
شود لذا آنها ضمن داشتن خودکنترلی در رانندگی باید بسنجند که آیا قادر به
رانندگی هستند یا خیر.این مقام مسوول در ناجا با بیان اینکه
توانایی در رانندگی به مسوولیت شخص راننده برمی گردد، تصریح کرد: رانندگان
باید با آمادگی و هوشیاری رانندگی کنند و در صورت احساس خستگی و خواب
آلودگی به جای مقاومت در برابر آن استراحت کنند.معاون عملیات پلیس
راهنمایی و رانندگی ناجا به همراهان رانندگان شخصی، توصیه کرد: در صورت
مشاهده خستگی و خمودگی در راننده، آنها را ملزم به استراحت کنند تا خستگی و
خواب آلودگی شان از بین برود.