خرید النگو احضار کاردار عربستان به وزارت خارجه

کاردار عربستان در تهران در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شد.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ،کاردار عربستان در تهران در غیاب سفیر این کشور در پی انتشار ادعای بی اساس وزارت کشور عربستان درخصوص مرتبط کردن یک شبکه جاسوسی در این کشور به جمهوری اسلامی ایران، به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به این ادعاها و فضاسازی رسانه ای در این خصوص به وی ابلاغ شد.رییس اداره اول خلیج فارس وزارت امور خارجه در دیدار با کاردار عربستان با رد کامل این ادعاها از وی ارائه توضیحات رسمی را درخصوص این ادعاها خواستار شد.