خرید النگو بریکس: رقیبی جدی برای بانکی جهانی هستیم

رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، موسوم به «بریکس» در اجلاسی در شهر دوربان در آفریقای جنوبی توافق کردند زیرساخت‌هایی برای مقابله با سلطه نهادهای بین‌المللی غربی ایجاد کنند.   به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، اجلاس رهبرا ن کشورهای موسوم به بریکس  امروز به پایان رسید و رهبران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، موسوم به بریکس طرح‌هایی برای مقابله با تسلط غرب بر نهادهای بین‌المللی تصویب کردند.  بر اساس این گزارش، رهبران این کشور پس از برگزاری این نشست در شهر بندری دوربان، آفریقای جنوبی، برای ایجاد بانکی مشترک توافق کردند اما اعلام کردند نهایی کردن این طرح به گفت‌وگوهای بیشتری نیاز دارد.  «جیکوب زوما»، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، میزبان این نشست گفت: «ما بسیار خشنودیم که ساختن یک بانک توسعه جدید امکان‌پذیر است.»  وی افزود: «تصمیم گرفته‌ایم برای تأسیس بانکی جدید به رهبری گروه بریکس وارد مذاکراتی رسمی شویم.»  پنج کشور عضو این گروه اعلام کردند که خواهان برداشتن گامی بزرگ برای به ایجاد «یک مرکز اقتصاد جهانی» هستند.  شرکت کنندگان در این اجلاس همچنین توافق کردند یک خط ارتباطی کابل نوری بین کشورهای عضو احداث شود. رئیس جمهور آفریقای جنوب ی گفته است هدف از احداث این خط ارتباطی کاهش وابستگی کشورهای بریکس به کشورهای غربی برای ارتباطات است.  اقتصاد کشورهای بریکس روی هم رفته 25 درصد از رشد اقتصادی کل دنیا را تشکیل می دهند، ضمن اینکه جمعیت  این کشورها هم 40 درصد جمعیت کل دنیا است.  اعضای این گروه معتقدند سرعت تغییر نهادهای جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و شورای امنیت سازمان ملل اندک است و آنها نیاز می‌بینند تا در ساختار این نهادهای بین‌المللی تغییر ایجاد شود.  کارشناسان می‌گویند تاسیس یک بانک توسعه اقتصادی می‌تواند آشکارا رقیبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تلقی شود که کشورهای غربی هدایت و مدیریت آنها را در دست دارند.