خرید النگو تصویر : عیدی مشایی به احمدی نژاد

احمدی نژاد عصر روز سه شنبه به طور سرزده از ستاد مركزي سفرهاي كشور بازديد و در جريان آخرين وضعيت و ساماندهي‌هاي انجام شده در خصوص سفرهاي نوروزي قرار گرفت. در این مراسم رحیم مشایی و ملك زاده به وی عیدی اهدا كردند.