خرید النگو تمرکز جبهه اصلاح طلبان بر روي 4 ضلعي است

مجيد محتشمي ،سخنگوي جبهه اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با آريا گفت:در جلسه اخير جبهه اصلاح طلبان مباحث مختلفي درباره کانديداهاي احتمالي اصلاح طلبان مطرح شد که عموم مذاکرات و بحث هاي داخل اين جبهه  بر نامزدي آقايان کواکبيان،کمالي ،اسحاق جهانگيري و عارف متمرکز شد البته اگر چنانچه چهره هاي جديد در آينده براي کانديداتوري مطرح شوند مورد بررسي قرار خواهند گرفت. وي افزود:تمرکز فعلي جبهه اصلاح طلبان بر روي 4 ضلعي است که به صورت رسمي يا تلويحي اعلام کانديداتوري کرده اند بنابراين تلاش ما اين است که کنگره بزرگ اصلاح طلبان را در 30فروردين برگزار کنيم . اين فعال سياسي تصريح کرد:جبهه اصلاح طلبان در حال رصد برنامه ها،ديدگاه ها، انديشه ها و سخنراني هاي اين 4کانديداست و در کنگره ذکر شده نظر نهايي خود را بر روي يک کانديدا اعلام خواهد کرد. وي ادامه داد:اصلاح طلبان بايد بر روي يک کانديداي واحد اجماع کنند زيرا در اين صورت شانس پيروزي اصلاح طلبان دوچندان خواهد شد. محتشمي کانديداتوري جواد اطاعت را ممکن دانست و خاطرنشان کرد:تاکنون هيچ اسمي از آقاي اطاعت در بين کانديداهاي اصلاح طلب نبوده است بنابراين بايد ديد ايشان قصد ورود در عرصه رقابت انتخاباتي را دارد که اگر آقاي اطاعت تصميم بر کانديداتوري گرفتند بايد ديد در وزن کشي انتخاباتي برنامه ها و استقبال افکار عمومي از ايشان چگونه است. البته شکي نيست آقاي اطاعت از افراد توانمند اصلاحات است.