خرید النگو حکم عجیب دادگاه آمریکا علیه ایران

 بی بی سی نوشت : یک قاضی در آمریکا ایران را به پرداخت 40.55 میلیون دلار بابت مصادره سهام متعلق به شرکتی آمریکایی در یک شرکت لبنیاتی ایران محکوم کرد.     ریچارد جی. لئون، قاضی محلی آمریکا بر اساس حکم خود مقرر کرده است 29.3 میلیون دلار از سوی ایران به شرکت مک کیسون بابت خسارات و ارزش سهام مصادره شده و 11.2 میلیون دلار بابت هزینه های دادرسی بپردازد.    بر اساس این گزارش مشخص نیست آیا ایران این مبلغ را خواهد پرداخت یا نه. یک وکیل آمریکایی که نمایندگی ایران در این پرونده 30 ساله را برعهده دارد گفت ایران در حال ارزیابی این تصمیم و بررسی ارائه درخواست استیناف است.    دادگاه عالی آمریکا در سال 1996 استدلال ایران مبنی بر مصونیت خود در این دعوا را به دلیل این که اقداماتش اثر مستقیمی در آمریکا نداشته است رد کرد.    شرکت مک کیسون در دهه 1960 برای ساخت شرکتی لبنیاتی در ایران با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی اقدام کرد اما پس از انقلاب کارکنان این شرکت از ایران فرار کردند. مک کیسون مدعی است دولت ایران سهامش در این شرکت را مصادره کرده است.    تاکنون به بهانه ها و بر اساس ادعاهای گوناگون احکام بسیاری در دادگاه های آمریکایی علیه ایران صادر شده است اما با توجه به قاعده مصونیت دولت ها هیچ یک به مرحله اجرا در نیامده است.