خرید النگو خطیب: فیلا غلط کرده ما را تهدید کند!

 فارس نوشت: حجت‌الله خطیب درباره نامه فدراسیون جهانی کشتی مبنی بر عدم اجازه به نمایندگان کشورمان برای حضور در انتخابات هیئت‌رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا گفت: برای اولین بار است که این موضوع را از شما می‌شنوم مگر می‌شود که چنین موضوعی صحت داشته باشد؟  این صحبت‌ها در حالی از سوی خطیب مطرح می‌شود که روز گذشته نامه‌ای از سوی فیلا با امضای میشل دوسون دبیرکل فدراسیون جهانی کشتی برای فدراسیون ایران مبنی بر عدم حذف نمایندگان کشورمان از انتخابات هیئت‌رئیسه کنفدراسیون کشتی آسیا به علت تغییرات مکرر در فدراسیون ایران و عدم پرداخت بدهی‌های معوقه به فیلا ارسال شده بود. خطیب درباره بدهی‌های ایران به فیلا گفت: چنین موضوعی هم درست نیست البته فدراسیون‌هایی مانند آمریکا حدود 100هزار دلار بدهکار هستند، ما همچنین حدود 20 تا 30 هزار فرانک سوئیس بدهکاریم که مبلغی نیست. نمایندگان هم مشکلی برای حضور در انتخابات کنفدراسیون کشتی آسیا ندارند. شسرپرست فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: فیلا غلط می‌کند ما را تهدید کند. ایران در حال حاضر ترسیم کننده سیاست‌های فدراسیون جهانی کشتی است و با قدرت می‌گویم که آنها جرأت چنین کاری را ندارند.