خرید النگو دادستانی عربستان برای روحانی شیعه تقاضای اعدام کرد

 دستگاه قضایی عربستان سعودی، شیخ نمر النمر، روحانی شیعه را به محاربه کرده است. مقامات سعودی النمر را به اتهام ایجاد ناآرامی و “زمینه‌چینی برای دخالت خارجی” از تابستان سال ۲۰۱۲ محبوس کرده اند.اتهامی که صرفا به دلیل اعتراض این روحانی شیعه به وجود تبعیض و همچنین مخالفت وی با اقتداگرایی حکومت سعودی به وی زده شده است.به گزارش ، رسانه‌های عربستان سعودی خبر می‌دهند که دادستانی این کشور برای نمر باقر النمر، روحانی شیعه، تقاضای حکم اعدام کرده است. النمر که در ماه ژوییه ۲۰۱۲ دستگیر و زندانی شده بود، روز دوشنبه (۲۵ مارس/۵ فروردین) دادگاهی شد. دادستانی عربستان سعودی این روحانی را متهم به “کمک به تروریست‌ها”، “تحریک به اغتشاش” و “محاربه” کرده؛ اتهامی که مجازات آن به خودی خود در قوانین اسلامی، مرگ و اعدام است. نمر النمر در تابستان سال ۲۰۱۲ در العوامیه، شهر مجاور قطیف دستگیر شد. در حال حاضر به جز النمر تعداد زیاد دیگری از شهروند شیعه عربستان در زندان به سر می‌برند. حکومت در عربستان سعودی موروثی و عاری از هر نوع فرایند دمکراتیک است. حکومت این کشور، در سال های اخیر پناهگاه دیکتاتورهایی هم چون بن علی دیکتاتور تونس و علی عبدالله صالح رئیس یمن بوده است.این حکومت با لشگر کشی به بحرین به همراه آل خلیفه دیکتاتور بحرین،تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور را سرکوب کرد. شیعیان عربستان در غربت و مظلومیت خاصی به سر می برند و حکومت سعودی که یک حکومت اقتدار گرای وهابی است،حقوق اولیه شهروندی شیعیان را هم رعایت نمی کند.عربستان سعودی یکی از متحدین اصلی آمریکا در خاورمیانه است. به محض رسیدن موج آزادی خواهی به عربستان، کشورهای غربی به سرعت در حمایت از رژیم اقتدارگرای سعودی واکنش نشان دادند.