خرید النگو دعوت برزيل از تيم ملي واليبال ايران

فدراسيون واليبال برزيل به طور رسمي از ايران دعوت کرد تا براي برگزاري چند ديدار دوستانه راهي اين کشور شود.به نقل از سايت فدراسيون واليبال، پس از اينکه فدراسيون هاي واليبال بلغارستان و آرژانتين از تيم ملي ايران براي برگزاري چند ديدار تدارکاتي و شرکت در تورنمنت دوستانه دعوت کردند، فدراسيون واليبال برزيل با ارسال نامه اي از تيم ملي ايران براي برگزاري چند ديدار دوستانه رسما دعوت کرد.بر اساس برنامه اعلام شده، مردان واليبال ايران پس از شرکت در ليگ جهاني واليبال و پيش از آغاز رقابت هاي قهرماني مردان آسيا در امارات، 26 مرداد تا 4 شهريور ماه سال جاري (1392) به منظور شرکت در دو تورنمنت دوستانه به آرژانتين سفر مي کنند و سپس براي انجام سه ديدار دوستانه با تيم ملي برزيل در روزهاي 6، 7 و 8 شهريور به اين کشور سفر خواهند کرد.