خرید النگو شرط “میقاتی” برای بازگشت به دولت لبنان

ˈنجیب میقاتیˈ نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد بازگشت خود به منصب نخست وزیری گفت: شرط اصلی من در مورد بازگشت به دولت، وجود توافق میان همه گروه های سیاسی به عنوان تنها گزینه نجات لبنان از اوضاع کنونی است.به گزارش ایرنا، نخست وزیر مستعفی لبنان روز چهارشنبه در گفتگویی مطبوعاتی با اشاره به مساله استعفای خود گفت: من با آگاهی کامل و با توجه به تجربه گذشته ام این تصمیم را گرفته ام و تنها در سایه وجود توافق ملی به ادامه کار با دولت تن می دهم و اگر بگویم خواهان ادامه کار با آن نیستم دروغ گفته ام.نخست وزیر مستعفی لبنان در مورد تشکیل دولت آینده این کشور ادامه داد: ترجیح می دهم دولت، بعد از تمدید مهلت مجلس لبنان تشکیل شود و البته من در رأس دولت ناظر بر اجرای انتخابات نخواهم بود.میقاتی با رد وجود فشارهای خارجی در تصمیمش به استفعا تأکید کرد: من تصمیم استعفا را بدون مشورت با کسی و بطور شخصی گرفته ام و سخن در خصوص فشارهای خارجی صحت ندارد.وی با اشاره به بحران سوریه و پیامدهای آن بر لبنان اظهارکرد: اوضاع کشور به علت اجرای سیاست بی طرفی به منظور دور نگه داشتن لبنان از پیامدهای بحران سوریه، تا حدودی قابل قبول است و اگر همه گروه های سیاسی به اجرای این سیاست پایبند بمانند، اجرای آن به نفع همه لبنانی هاست.در همین خصوص، روزنامه لبنانی ˈالجمهوریهˈ نیز به نقل از دیدار کنندگان با میقاتی نوشت: میقاتی، اولویت کنونی کشور را تشکیل سریع دولت وحدت ملی و تعیین شخصیتی جامع در راس آن می داند، تا بدین ترتیب نشست گفت و گوهای ملی در پاسخ به دعوت ˈمیشل سلیمانˈ رییس جمهور لبنان برای بررسی قانون جدید انتخابات، ساختار دولت و موضوع استراتژی دفاعی کشور به عنوان محورهای اصلی نشست، پس از تشکیل دولت برگزار شود.این روزنامه لبنانی به نقل از منابع مذکور ادامه داد: میقاتی خواستار کوتاه شدن مدت عمر دولت انتقالی که هم اکنون بر سر آن حضور دارد، بوده و خواستار تلاش برای تشکیل دولت جدید در اسرع وقت است.الجمهوریه به نقل از منابع مذکور در خصوص علت استعفای میقاتی تأکید کرد: اگر چه مساله عدم تمدید مأموریت ˈاشرف ریفیˈ فرمانده کل پلیس لبنان یکی از دلایل استعفای میقاتی ذکر شده، ولی به نظر او اوضاع کنونی کشور بسیار ناگوارتر و خطرناک تر از آن چیزی است که برخی آن را تصور می کنند و این مساله یکی از دلایل اصلی این استعفا بوده است.