خرید النگو شرط ولایتی برای حمایت از کاندیدای خارج از ائتلاف

 مشاور رهبری در امور بین الملل گفت: دولتی که در آینده می آید به طور حتم باید با برنامه باشد تا بدین وسیله بتواند به نحو مطلوب خواسته های مردم را عملیاتی کند. به گزارش مهر، علی اکبر ولایتی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در ائتلاف “ولایتی، قالیباف و حداد عادل” دولتی تشکیل می شود که پیرو ولایت فقیه باشد، دارای ثبات مدیریت باشد، بتواند بین قوای سه گانه همدلی ایجاد کند و برعکس برخی دولت ها وزرا به راحتی عوض نشوند.  وی در مورد لیست افراد موجود در کابینه ائتلاف نیز بیان کرد: افرادی که سابقه منفی داشته باشند و علیه نظام اقداماتی را انجام داده باشند نمی توانند در جمع اصولگرایان قرار کیرند زیرا که اصولگریان پیرو خط ولایت فقیه هستند.  مشاور رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: در صورتی که ائتلاف به این نتیجه برسد که آرا مردم به فردی خارج ار ائتلاف بیشتر است به طور حتم در صورتی که آن شخص پیرو ولایت فقیه و اصولگرا باشد به سمت آن فرد می رویم.