خرید النگو فراستی:پیشنهاد مجری‌گری هفت را ردکردم

تسنیم نوشت : مسعود فراستی منتقد مشهور سینمای ایران در یک گفتگوی مفصل با ویژه نامه نوروزی مجله مثلث از بازگشتش به تلویزیون سخن گفته است.  فراستی در این گفتگو کنار گذاشتن خودش از برنامه هفت را به نوعی «قهر» تعبیر کرده است و انتقادات تندی از گبرلو کرده است و ماندن خودش در هفت بعد از جیرانی را یکی از معدود اشتباهات زندگی اش دانسته است:”من همیشه به فریدون این انتقاد را داشتم که چرا برنامه اینقدر خبر و گزارش دارد و زرد است، اما دیدم گبرلوی مدعی ارزش، دو برابر زرد است. البته الان چهار برابر زرد است و برنامه هفتی که قبلا هفت بود الان هفت دهم هم نیست. او نیتش خیر است اما اینکاره نیست.ماندن در این برنامه جزو معدود دفعاتی بود که اشتباه کردم،  باید یک مقدار جدی تر نگاه میکردم که با چه کسی طرف هستم، اما این کار را نکردم. من گفتم هر کس میخواهد باشد، هر کاری میخواهد با «هفت» بکند. من فقط با قسمت نقد آن کار دارم و با همین انگیزه هم آمدم.”  فراستی در عین حال از پیامک بی‌پاسخی صحبت می‌کند که گبرلو به او زده است و از او در مورد حضور در برنامه نقد یکی از فیلم‌ها در لانه جاسوسی پاسخ خواسته است. پیامکی که فراستی آن را بدون پاسخ گذاشته است چون معتقد است به او ربطی نداشته است.  فراستی هفت را پایان گرفته می‌داند و از پیشنهاد مجری‌گری برنامه بعد از فریدون جیرانی به خودش خبر می‌دهد. پیشنهادی که او رده کرده است:”به من گفتند مجری باش و من هم گفتم نمیتوانم مجری باشم و بگویم فروش هر فیلم چقدر است.”  بخش انتهای گفتگوی فراستی به تمایل فراستی برای بازگشت به تلویزیون و ارائه طرحی برای بازگشتش به تلویزیون با برنامه‌ای به سردبیری خودش خبر می‌دهد:”من یک طرح برنامه سینمایی به تلویزیون سفارش دادم که خودم هم سردبیر آن هستم. این برنامه اگر شکل بگیرد دو بخش دارد؛ یکی بحثهای جدی سینمای ایران مثلا فرم و محتوا و بخش دیگر هم نقد که هم نقد تاریخ سینمای ایران است هم جهان. خبری هم از خبر و گزارش در برنامه نیست.”  خیال تریبون پرمخاطب تلویزیون ظاهرا به این زودی‌ها دست از سر فراستی برنخواهد داشت.