خرید النگو فهرست عجیب استقلال برای سفر به عربستان

باشگاه استقلال فهرست 65 نفره‌ای را برای سفر به عربستان ارسال کرده در حالی که کشور عربستان تنها برای 45 نفر ویزا صادر می‌کند.به گزارش نامه، تیم استقلال روز چهاردهم فروردین ماه باید در کشور عربستان میهمان الهلال این کشور باشد و مسوولان استقلال برای سفر به عربستان فهرستی 65 نفره را به سفارت عربستان ارسال کرده اند.این در حالی است که تیم میزبان تنها با 45 نفر این اسامی موافقت می کند و البته سفارت عربستان با همین تعداد برای صدور ویزا موافق است.