خرید النگو فيلا بار ديگر ايران را تهديد کرد

فدراسيون جهاني کشتي اجازه حضور در انتخابات هيئت رئيسه کنفدراسيون کشتي آسيا را به نامزدهاي ايران نمي‌دهد.در حالي که قرار است انتخابات هيئت رئيسه کنفدراسيون کشتي آسيا اواخر فروردين ماه و همزمان با رقابت هاي کشتي قهرماني آسيا در دهلي نو برگزار شود، فدراسيون جهاني کشتي با ارسال نامه اي به فدراسيون کشورمان از عدم اجازه حضور به نامزدهاي ايران در اين انتخابات خبر داد.به گزارش فارس،سيد اکبر ميري روشن به مدت 4 سال عضو هيئت رئيسه کنفدراسيون کشتي آسيا بود که بعد از مخالفت خطيب با حضور مجدد وي در انتخابات کنفدراسيون کشتي آسيا، وي تصميم گرفت به طور جداگانه و مستقل در اين انتخابات شرکت کند. از طرفي فدراسيون کشتي نيز قصد داشت ابراهيم جوادي عضو هيئت رئيسه اين فدراسيون و قهرمان اسبق جهان را به عنوان نماينده خود معرفي کند که همين موضوع باعث ايجاد چالشي جديد در فدراسيون کشتي شده بود.حالا خبر مي رسد که فدراسيون جهاني با مشاهده و ارزيابي شرايط نا به سامان فدراسيون کشتي کشورمان تصميم به عدم اجازه به حضور نمايندگان ايران در انتخابات کنفدراسيون کشتي آسيا گرفته است که به هيچ عنوان نمي تواند براي ما خوشايند باشد.لحن نامه اي که فيلا براي فدراسيون کشتي ايران ارسال کرده است به هيچ عنوان دوستانه به نظر نمي رسد. اين در حالي است که سرپرست موقت فدراسيون کشتي همواره از روابط خوب و دوستانه با مسئولان فدراسيون جهاني سخن مي گويد و عنوان مي کند که مشکلي با فيلا نداريم.فيلا در اين نامه يکي ديگر از دلايل اين تصميم را تغييرات متوالي در ماه هاي اخير در فدراسيون کشتي ايران و همچنين عدم پرداخت بدهي هاي ايران به فدراسيون جهاني عنوان کرده است.اين اتفاق در حالي رخ مي دهد که اسفندماه سال گذشته کشورمان ميزبان جام جهاني کشتي در تهران بود که هزينه هاي ريالي و دلاري زيادي را هم براي ايران در بر داشت. حالا معلوم نيست که چه اتفاقي رخ داده که مسئولان فدراسيون کشتي حتي قادر به پرداخت حق عضو سالانه خود به فدراسيون جهاني که مبلغ ناچيزي هم است، نيستند.خطيب چند روز پيش در يکي از جديدترين احکامش عارف ربطي را از دبيري فدراسيون کشتي برکنار و محمدرضا توپچي را جايگزين وي کرد.