خرید النگو لغو دستور مرسی توسط دادگاه استیناف

 دادگاه استیناف مصر امروز (چهارشنبه) دستور محمد مرسی را در خصوص برکناری دادستان کل مصر از منصبش لغو کرد.  به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی النشرة،دادگاه استیناف مصر، امروز حکمی را مبنی بربازگرداندن عبد المجید محمود، دادستان کل مصر به منصب خود صادر کرد و بدین ترتیب دستور محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور در نوامبر گذشته در خصوص عزل محمود از منصبش و تعیین دادستان جدید لغو شد.  تصمیم مرسی در خصوص جایگزینی طلعت ابراهیم به جای محمود، انتقادات مخالفان مرسی را بر انگیخت چرا که آنها معتقد بودند این اقدام خارج از حیطه اختیارات اوست.  سناء خلیل، مشاور دادگاه استیناف قاهره تصریح کرد: این دادگاه در پی بررسی شکایت محمود، حکم محمد مرسی را باطل اعلام کرده و به وزیر دادگستری دستور داد محمود را به منصب خود بازگرداند.