خرید النگو نظارت مجلس مانع معطل‌ماندن قوانین می‌شود

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، تقویت بعد نظارتی مجلس را تقویت چشم بینای قوه قانون‌گذار در کشورخواند و گفت: تقویت این بعد منجر به اجرای به موقع و اصولی قوانین، کاهش تخلفات و جلوگیری از معطل ماندن قوانین در کشور می‌شود.عوض حیدرپور، تقویت بعد نظارتی مجلس را تقویت چشم بینای قوه قانون‌گذار خواند و گفت: مکانیزم‌های نظارتی مجلس شامل سه حوزه نظارت نمایندگان بر قوه مجریه از طریق تذکر، سوال و استیضاح، نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و نظارت بر عملکرد اجرایی مجلس از طرق هیات رئیسه است.نماینده مردم شهرضا و سمیرم سفلی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وظیفه نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه و دستگاه های اجرایی و اداری کشور وظیفه خطیری است که باید تقویت شود تا شاهد اجرای به موقع و اصولی قوانین مصوب مجلس، کاهش تخلفات و جلوگیری از متروکه شدن قوانین در کشور باشیم.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: علاوه بر این مجلس برای ارتقای عملکرد خود نهاد نظارتی به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را تعبیه کرده است تا بر رفتار و عملکرد آنان نظارت کند چرا که رفتار قوه مقننه در رفتار نمایندگان متجلی می شود.نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: بر این اساس دستورالعملی برای اجرای نظارت بر رفتار نمایندگان و با همکاری حقوقدانان و متصدیان امر نظارت، تدوین شده است که ۱۲ ماده دارد و همه ابعاد نظارتی مجلس بر رفتار و عملکرد وکلای ملت را در بر می گیرد.حیدرپور، ادامه داد: شورای عالی نظارت در مجلس هفتم تشکیل شد که در مجلس هشتم به پختگی رسید و به خوبی به منصه ظهور رسید و اجرایی شد و بر این اساس مجلس هشتم به بهترین نحو وظیفه نظارتی خود را به انجام رساند.عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در مجلس نهم نیز شاهد تکامل بعد نظارتی مجلس در قالب شکل گیری معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هستیم که به پایش و مانیتورینگ مقتدرانه در جهت نظارت بر اجرای قوانین و ارتقای عملکرد دستگاه ها و نهادها می پردازد و با این مکانیزم ها، مجلس به وظیفه دیده بانی خود در کشور نزدیک تر شده است.