خرید النگو چرا قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرد

خسروی اعتقاد دارد در نیمه دوم سال 1391 به دلیل تحریم های غرب یک مقدار افراد سودجو قیمت ها را افزایش دادند که از حد تورم بالا تر رفت. مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در تشریح بخش مسکن در سال 1391 گفت: «  از آخر سال  1390 تقریبا با حرکت هایی که  در مسکن مهر، بافت فرسوده و مسکن ویژه  انجام شد قیمت  به یک ثباتی رسید. نیمه اول سال 1391 با تلاش هایی که در مسکن مهر، ویژه و بافت فرسوده انجام شد به ثبات قیمتی رسیدیم. »  خسروی اعتقاد دارد در نیمه دوم سال 1391 به دلیل تحریم های غرب یک مقدار افراد سودجو قیمت ها را افزایش دادند که از حد تورم بالا تر رفت.  بر اساس گفته های رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تلاش مسئولان در اسفند سال 1391  و کاهش قیمت ارز، مقداری قیمت ها پایین تر آمد.  او  اظهار امیدواری کرد که در سال 1392 با تلاش مسئولان و با پیگری ها بتوانیم به ثبات قیمت در بخش مسکن برسیم تا تورم را حد معقول داشته باشیم.