خرید النگو کرج پرترددترین مسیر کشور در نوروز

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز گفت:  نوروز امسال دو محور ” کرج – چالوس” و ” کرج – قزوین” پرترافیک ترین راه های کشور گزارش شده اند. محمد جواد عطرچیان در گفتگو با مهر، درباره وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان البرز گفت: از آغاز سفرهای نوروزی تا کنون دو “محور کرج – چالوس” و “کرج – قزوین” دارای بار ترافیکی سنگینی بوده اند.  وی افزود: این حجم ترددها استان البرز را بعد از مازندران در رتبه دوم پرتردد ترین استانهای کشور قرار می دهد.