خرید النگو کشورنیازمند حماسه سازی

رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال 92 به عنوان سال « حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی »، چشم‌انداز سال جدید را امیدوارانه و همراه با حضور جهادی ملت ایران در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی توصیف کردند. ایشان در بخشی از پیام نوروزی خود تأکید کردند: لازم است که هم درزمینه‌ی اقتصاد، هم درزمینه‌ی سیاست، حضورمردم حضورجهادی باشد.بدون شک از منظر رهبرانقلاب مجموعه سهل انگاری ها و سوءمدیریت های اقتصادی درسال91 پنهان نمانده است و ایشان به خوبی درجه اهمیت و تأثیر این دست ازسوء مدیریت ها را بر بدنه جامه واقتصاد بیان کرده اند. شعارامسال تاحد زیادی متفاوت باشعارهای اقتصادی سال گذشته است. این سال، سال «حماسه» است و دلیل آن تاحد زیادی واضح است. شوک ها وسختی های اقتصادی که درسال 91 برکشور بار شده است به راستی نیازمند یک حماسه سازی برای عبوردادن کشور ازگردنه بحران اقتصادی است. بايدامروزبااستفاده درست ازابزارها واقدامات هدفمند وصحيح گام‌های مثبتی برداشت ونظام برنامه‌ريزی كشوربا درك صحيح ومديريت درست وايجاد شرايط مناسب برای فعاليت سياسی و اقتصادی درجهت نيل به اهداف وتحقق شعارحماسه سياسی واقتصادی تلاش وهمت مضاعف داشته باشد. اینک ضروری به نظرمی رسد تا نکاتی رادرخصوص نامگذاری امسال یادآورشوییم: 1- اتصال نام حماسه به مسایل اقتصادی وسیاسی نشانگر این است که وضعیت موجود نیاز به یک حرکت جهادی و تلاش مضاعف دارد وغفلت ازهر یک از اینها موجب غفلت ازدیگری می شود. 2- توجه به شایسته‌سالاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی که بهره‌وری‌های واقعی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود در سایه کار و تلاش، حماسه اقتصادی که شعار امسال است، محقق شود. 3- امسال نام حماسه اقتصادی در کنار حماسه سیاسی مطرح شده است و به نظر می آید که بیشتر مشکلاتی که درحوزه اقتصادی داریم به مسایل سیاسی بازمی گردد همچنین مشکلاتی که به دنبال فشارهای غرب و تحریم های اقتصادی بوجود آمده است. 4- حماسه اقتصادی را باید همگرایی فراگیری دانست که میتواند درادامه مسیرجهاد اقتصادی، همت مضاعف، مدیریت واردات، اصلاح الگوی مصرف وحمایت ازتولید ملی وسرمایه ایرانی موجب افزایش عیارتدبیرهای تصمیم سازان حوزه اقتصاد، خشکاندن ریشه های بیماری های اقتصادی و مقابله با اهداف پلید دشمنان شود. 5- اقتصاد و سیاست دوروی یک سکه ومکمل یکدیگرهستند وما درعرصه سیاسی نیزنیازمند انسجام ملی، مشارکت گروهی واستفاده حداکثری ازخرد جمعی هستیم تا حماسه سیاسی درکنار حماسه اقتصادی محقق شود. 6- درسال جدید کشورما با رویداد های داخلی وخارجی مختلفی مواجه می باشد.درداخل انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهروروستا ودربعد خارجی، استمرارونقش ایران دربیداری اسلامی و بخصوص بحث هسته ای،که درتمامی این عرصه ها، ملت آگاه و با مسئولیت ایران اسلامی قطعا حماسه سیاسی به یاد ماندنی خلق خواهد نمود. 7- براي تحقق حماسه سياسي وحماسه اقتصادي بايدامنيت درهمه عرصه هاي محقق شودكه بحمدالله با تلاش هاي شبانه روزي قوه قضائیه ودستگاه های امنیتی کشور، امنيت مطلوبي در سطح كشور وجود دارد. این قلم امیدواراست نامگذاری سال ۹۲ به عنوان «سال حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی» ازسوی رهبر انقلاب ، منشأخیرو برکات فراوانی برای مردم وکشورعزیزمان همراه داشته باشد.