خرید النگو ابلاغ قانون سه‌دوازدهم بودجه ۱۳۹۲

قانون سه‌دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است: عطف به نامه شماره 241650 مورخ 9/12/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم (12/3) بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال 1392 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/12/1391 و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانیهمچنین محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور در نامه‌ای به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.«قانون سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 79728/248 مورخ 27/12/1391 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد