خرید النگو اعتراف تلخ نائب رئیس مجلس

مهر نوشت: محمدرضا باهنر با بیان این که اتفاقات زیادی در مسایل اقتصادی و پولی کشور در سال 91 رخ داد که تاثیرات زیادی بر جای گذاشت گفت: متاسفانه چند پرش و جهش جدی در قیمت ها داشتیم که عوامل آن متعدد و متنوع است. نایب رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از جمله این عوامل افزایش بی رویه نقدینگی، نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها، پروژه های مسکن مهر و بنگاه های زود بازده است. نماینده تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه افزایش نقدینگی تاثیر سنگینی در افزایش قیمت ها گذشت، فشار تحریم ها یواش یواش زیاد شد. البته اثر تحریم در مسایل اقتصادی کشور در حد 20-30 درصد بود و مابقی به دلیل مشکلات تصمیم گیری ها در داخل بود. باهنر افزود: واحدهای تولید از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه ها متاسفانه خیلی متضرر شدند و نگرانی ما این است که تعداد زیادی از آنها در آستانه بیکاری قرار گرفته اند حتی برخی هم اکنون تعطیل شده اند. در مجموع در سال 91 موفقیتی در تحقق اهداف شعار سال نداشتیم. وی د ر خصوص مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: تا مرحله اول هدفمندی یارانه ها آسیب شناسی نشود، مجلس برای اجرای مرحله دوم رای نمی دهد، زیرا باید با احتیاط در این زمینه عمل کنیم. نایب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که دولت در به کارگیری تدابیر اقتصادی تا چه میزان موفق بود، گفت: تلاش زیادی داشتند و زحمات زیادی کشیدند و در جاهایی هم خوب توانستند عمل کنند و تحریم ها را دور بزنند اما در مواردی که باید از قبل پیش بینی می شد و از زمان خیلی جلوتر به استقبال کار می رفتند چنین نشد و به نظر می رسد مقداری کوتاهی داشتند.