خرید النگو تحریم‌های غرب به ایران درس خود‌کفایی داد

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس، با غیر‌انسانی خواندن تحریم‌های ناعادلانه غرب ضد ملت ایران، تصریح کرد:‌ تحریم‌های غرب به ملت ایران درس خود‌اتکایی و خود‌کفایی و بی‌نیازی به غرب داد.سید ‌رمضان شجاعی‌کیاسری ، درباره تحریم‌های غرب ضد ایران که در پی موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، تشدید شده است، تصریح کرد:‌ ایران پس از انقلاب اسلامی همواره تحریم‌های ناعادلانه و غیر انسانی غرب را تجربه کرده است.نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ بر این اساس تحریم‌های همه‌جانبه اتحادیه اروپا ضد ملت ایران تازگی ندارد و تجربه تحریم‌های غرب منجر به شکوفایی و پویایی اقتصادی در کشور شده است چرا که بر اثر فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، ملت ایران درس خود‌اتکایی، خودکفایی و بی‌نیازی به غرب را آموختند.وی با بیان اینکه دلیل اصلی تشدید تحریم‌های غربی ضد ایران نیز ناامیدی دشمنان از تاثیر فشار‌ها بر ملت ایران است، یادآور شد:‌ قدرت‌های بزرگ که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تلاش برای صدمه زدن به انقلاب و نظام اسلامی ایران بودند،‌ در هر برهه زمانی توطئه‌ها و سناریو‌های جدیدی برای ضربه به ایران طراحی می‌کردند که با هوشیاری و آگاهی مردم و صبر و ایستادگی آنها برای دفاع از ارزش‌های مطلوب خود، نقشه‌های آنها نقش بر آب شد.شجاعی‌کیاسری، تاکید کرد: اگر چه تحریم‌های جدید غرب ضد جمهوری اسلامی ایران، عملا مردم را هدف قرار داده است به ویژه تحریم‌هایی که در زمینه دارو و مواد غذایی اعمال شده است، آسیب جدی به مردم در تامین دارو وارد کرده است و از این منظر این تحریم‌ها ضد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است.عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس، تصریح کرد: غرب باید بداند که تشدید و تداوم تحریم‌ها ضد ملت‌ها ایران عاملی بازدارنده در برابر خواست و اراده مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته ای نیست بلکه آنها را مصمم‌تر برای پیگیری اهداف قانونی و مسلم خود می‌کند که بدون هراس از توطئه‌های دشمنان به تعالی و پیشرفت دست یابند.