خرید النگو ترافیک سنگین در اغلب جاده های کشور

رئيس پليس مركز كنترل ترافيك پلیس راهوراز ترافیک سنگین و نیمه سنگین در اغلب جاده های کشور خبر داد.به گزارش مهر، سرهنگ رضا سلبی با بیان این مطلب افزود: به منظور افزايش ايمني، ايجاد كشش و تسهيل در امر عبور و مرور وسايل نقليه؛ ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي ترافيكي در جاده‌هاي کشور اعمال می شود.به گفته وی، عبور و مرور انواع موتورسيكلت در ايام اجراي طرح نوروزي در تمامي آزادراهها و بزرگراه ها و جاده هاي اصلي برون شهري كشور ممنوع است.سلبی اظهار داشت:  تردد انواع تريلر در محور هراز كماكان ممنوع است همچنین تردد انواع كاميون و كاميونت به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تا ساعت 24 روز جمعه 16 فروردين از تهران به آمل و بالعكس ممنوع است.رئيس پليس مركز كنترل ترافيك پلیس راهورتصریح کرد:  تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تا ساعت 24 روز جمعه 16 فروردين از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.به گفته وی، تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تا ساعت 24 روز جمعه 16 فروردين از قزوين به رشت و بالعكس ممنوع است.سلبی یادآور شد: تردد انواع تريلر و كاميون به استثناء حاملين مواد سوختي و فاسد شدني تا ساعت 24 روز جمعه 16 فروردين ماه از ساوه تا سه راهي دخان و بالعكس در محور قدیم ساوه -همدان ممنوع است.رئيس پليس مركز كنترل ترافيك پلیس راهورگفت: دراستان البرز محور کرج -چالوس از میدان امیر کبیر تا تونل شماره 5 و پل زنگوله تا پل سیاه پیشه و از مرزن آباد تا پل ا‌شن، ترافیک نیمه سنگین است.وی اظهار داشت: : محور هراز در محدوده تونل شماره یک ، استان گیلان ، محور رشت – قزوین در محدوده منجیل – رودبار و آزاد راه قزوین – کرج ، ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده های اصلی کشور ترافیک پر حجم اعلام شده است.