خرید النگو سفرهاي نوروزي از مرز 47 ميليون نفرگذشت

رييس ستاد تسهيلات سفر کشور گفت : آمار مسافرت هاي نوروزي هموطنان از مرز 47 ميليون و 300 هزار نفر گذشت .   به گزارش آريا، دکتر منوچهر جهانيان افزود : آمار مسافرت هاي نوروزي از 28 اسفند تا کنون ، نشان از رشد 38 و نيم درصدي سفر در مقايسه با پارسال دارد .  وي اضافه کرد :در اين مدت بيش از 21 ميليون نفر از کاخ موزه ها  ، موزه ها و اماکن ويژه گردشگري بازيد کردند که اين آمار در مقايسه با سال 91 در همين مدت ، رشدي 43 درصدي دارد .  رييس ستاد تسهيلات سفر کشور گفت : در همين مدت بيش از 25 ميليون نفر نيز از جشنواره ها ، نمايشگاه ها و برنامه هاي ويژه فرهنگي هنري مرتبط با جاذبه هاي گردشگري ، سوغات و سنت هاي بومي محلي اقوام مختلف کشور بازديد کرده اند.  وي افزود: در ابتداي سفرهاي نوروزي خراسان رضوي ، شيراز و قم در صدر شهرهاي مهمان پذير کشورمان  بودند.  دکتر جهانيان گفت : در پايان روز هفتم فروردين براساس آمارها استان فارس در صدر جدول استان هاي مهمان پذيرکشور است .  وي افزود : استان هاي هرمزگان ، مازندران ، اصفهان و گيلان نيز در رده هاي بعدي جدول استان هاي مهمان پذير کشور هستند.  رييس ستاد تسهيلات سفر کشور با اشاره به اين که دهم اسفند دور سوم سفرهاي نوروزي آغاز مي شود ، گفت : پيش بيني مي شود اوج سفرهاي اين دور از 11 فروردين آغاز شود.