خرید النگو واکنش ایران به قطر:اقدام تان نمایشی است

معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به مصلحت قطر است که دست از اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی علیه ملت سوریه بردارد.  به گزارش تسنیم ، حسین امیر عبداللهیان اقدام نمایشی قطر در واگذاری سفارت سوریه به گروهی اندک که فاقد رای مردم هستند را عجولانه و غیر معقول خواند.  معاون وزیر خارجه افزود: مردم فهیم و مقاوم سوریه هرگز اجازه نخواهند داد دیگران برای سرنوشت این کشور تصمیم بگیرند.  امیرعبداللهیان با اعلان حمایت ایران از سوریه و تاکید بر ضرورت گفتگوی ملی به عنوان مناسب ترین راهکار سیاسی تاکید کرد: ملت سوریه قویا در محور مقاومت نقش آفرین بوده و تسلیم نخواهد شد.