خرید النگو بررسی کارشناسانه لایحه بودجه ۹۲ در ایام نوروز

عضو هیئت رئیسه مجلس درباره افزایش ۸۲ درصدی اعتبار نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه۹۲ کل کشور و احتمال سیاسی بودن بودجه در آستانه انتخابات گفت: لایحه بودجه ۹۲ در ایام تعطیلات با تیم های کارشناسی بدون نگاه منطقه ای و با نگاه ملی بررسی دقیق می شود.سید شریف حسینی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: با توجه به بررسی لایحه بودجه سه دوازدهم فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه ۹۲ کل وجود نداشت اظهار نظر کردن در خصوص بودجه بدون آنالیز و تجزیه و تحلیل آن زود است.نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ لایحه بودجه ۹۲ در ایام تعطیلات با تیم های کارشناسی بدون نگاه منطقه ای و با نگاه ملی بررسی دقیق می شود.وی با اشاره به اینکه نگاه ملی به بودجه نسبت به نگاه منطقه ای بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: باید بودجه ۹۲ با نگاه ملی بررسی شود سپس می توانیم  میزان اتکا به نفت، نگاه صادرات غیر نفتی، نگاه سیاسی، نگاه عمرانی و نگاه بودجه ای به دولت آینده نیز چقدر است، تصمیم گیری کنیم.این نماینده مردم در مجلس نهم افزود:‌ تعادل در بودجه وظیفه مجلس است و بر اساس نیازهای موجود بودجه سال ۹۲ را تعدیل، اصلاح یا به صورت کامل مصوب کند.عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه درحال حاضر یک بررسی اجمالی در بودجه ۹۲ صورت گرفته و نمی توان قضاوت کرد: شاید با قضاوت قبل از بررسی کامل بودجه، خلاف شائبه سیاسی بودن ثابت شود.لازم به ذکر است در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲، اعتبار نهاد ریاست جمهوری نسبت به قانون بودجه ۹۱، ۸۲ درصد افزایش یافته است در حالی که اعتبار سایر نهاد ها که مستقل از دولت هستند کاهش یافته است؛ افزایش قابل توجه بودجه نهاد ریاست جمهورشائبه سیاسی بودن آن را به وجود آورده است.