خرید النگو تظاهرات فلسطینی ها در روز زمین

صدها فلسطینی در مناطق مختلف سرزمین های اشغالی در روز زمین دست به تظاهرات زدند.به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: سرزمینهای اشغالی در سی ام مارس که یاد آور غصب بخشهایی از فلسطین به دست صهیونیستها در سال 1976 است شاهد تظاهرات بود.در شهر سخنین در الجلیل تظاهرات کنندگان با حمل پرچمهای فلسطین شعارهایی ضد صهیونیستی سر دادند.همچنین از کرانه باختری تظاهرات و مراسمی برگزار شد و در منطقه الخضر جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیستی به درگیری با یکدیگر پرداختند و نظامیان صهیونیستی با گاز اشک آور به سوی فلسطینی ها حمله کردند.در این منطقه یک جیپ وابسته به نظامیان رژیم صهیونیستی هنگام تعقیب جوانان فلسطینی واژگون شد.در جنوب بیت لحم نیز درگیری هایی میان فلسطینی ها و صهیونیستها رخ داد و صهیونیستها از گاز استفاده کردند.در بیت المقدس صدها نفر در باب العمود در شرق قدس اشغالی شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند.صهیونیستها در بیت المقدس به بازداشت تظاهرات کنندگان پرداختند.در اردوگاه قلندیا در شمال بیت المقدس نیز درگیری هایی رخ داد و صهیونیستها شمار زیادی را بازداشت کردند.صهیونیستها در قلندیا از گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی علیه فلسطینی ها استفاده کردند.شایان ذکر است روز زمین نمادی از مظلومیت مردم فلسطین است که همه ساله در سراسر اراضی اشغالی فلسطین و در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در سراسر جهان گرامی داشته می شود. رژیم صهیونیستی در سی ام مارس سال ۱976 با مصادره و تصاحب بخش‎هایی از زمین های فلسطینی ها در منطقه “الجلیله” این زمین ها را به مهاجران صهیونیست واگذار نمود.