خرید النگو جنگ جهاني عليه مسلمانان در ميانمار

روحاني مسلمان آمريکايي گفت، جنگ جهاني عليه مسلمانان در ميانمار ادامه دارد.به گزارش پرس تي وي،عبدالعليم موسي، امام جماعت مسجدي در واشنگتن روز يکشنبهافزود، در حالي که جنگ جهاني عليه مسلمانان در ميانمار ادامه دارد اما سازمان ملل در قبال آن سکوت اختيار کرده است.موسي با اشاره به ادامه خشونت ها عليه مسلمانان در ميانمار و سکوت جامعه بين الملل در اين خصوص گفت، اين نشان دهنده ادامه جنگ جهاني عليه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان است.وي با اشاره به سکوت جامعه جهاني تاکيد کرد که اين سکوت تنها در قبال خشونت عليه مسلمانان ميانمار نيست بلکه اين سکوت در قبال آنچه که اين روزها در بحرين و پاکستان روي مي دهد نيز ادامه دارد.عبدالعليم موسي همچنين گفت، جهان درصدد پاکسازي مسلمانان است و غرب و در راس آن امريکا درصدد آن هستند عرصه را بر مسلمانان تنگ کنند.وي افزود آنچه که در اين بين بيشتر آزار دهنده است سکوت سازمان ملل است که اخبار جهاني در خصوص کشتار مسلمانان را ناديده گرفته است.براساس اين گزارش، در پي حمله بودائيان افراطي به مسلمانان روهينگيا در ايالت راخين در ماه مه گذشته صدها تن کشته و هزاران نفر بي خانمان شدند.در همين چارچوب، دستکم 43 تن در نتيجه دور جديد خشونت ها عليه مسلمانان در اين کشور که از چهارشنبه گذشته در پي به آتش کشيده شدن چندين مسجد توسط بودائيان افراطي در شهر ميکتيلا آغاز شد کشته شده اند.