خرید النگو مجری انتقال پایتخت از تهران هستیم

معاون برنامه ریزی استانداری تهران، گفت: استانداری تهران به عنوان مجری و نه تصمیم‌گیر، پایتخت را از تهران منتقل خواهد كرد.به گزارش ایلنا، نعمت الله ترکی درباره اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران مبنبی بر اینکه این انتقال پاییخت موضوعی قدیمی و نخ‌نمایی است که هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شود‏، اظهار کرد: جابجایی پایتخت امری ملی است و استان درباره آن تصمیم گیر نیست بلکه تنها ما مجری انتقال پاییخت هستیم.وی با بیان اینکه جابجایی پایتخت در مجلس مطرح شده است‏ تاکید کرد: در همین راستا کارگروهی در مجلس تشکیل شده است و در حال مطالعه این طرح است که در صورت تایید نهایی طرح انتقال پایتخت از تهران عملیاتی شود.معاون برنامه ریزی استانداری تهران با تاکید بر اینکه معتقدیم باید پایتخت از تهران به جایی دیگر منتقل شود و در این باره مصر هستیم‏، در پاسخ به اینکه آیا در شرایط کنونی اقتصادی کشور امکان این جابجایی آن در آستانه انتخابات وجود دارد، گفت: این جابجایی در یک مقطع زمانی و بر اساس برنامه ریزی باید انجام می‌شود و نمی‌توان گفت در سال ۹۲ باید به صورت کامل عملیاتی شود بلکه در یک چشم انداز و برنامه کوتاه، میان و بلند مدت باید انجام شود.ترکی تاکید کرد: ‌ باید این جابجایی انجام شود چرا که با جمعیتی کنونی تهران نیاز به انتقال پایتخت احساس می‌شود.