خرید النگو آخرین جزئیات افتتاح‌های مسکن مهر

مهر نوشت:معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال جاری یک میلیون و 71 هزار واحد مسکن مهر به بهره برداری می رسد، گفت: سال گذشته یک میلیون و 85 هزار و 945 واحد مسکن مهر به افتتاح رسید. ابوالفضل صومعلو در خصوص افتتاح واحدهای مسکن مهر در سال گذشته، اظهار داشت: در سال گذشته 277 هزار و 113 واحد مسکن مهر به افتتاح رسید و 377 هزار و 620 واحد هم آماده افتتاح شد که در مجموع افتتاح های سال گذشته به یک میلیون و85 هزار و 945 واحد می رسد.وی با بیان اینکه افتتاح های سال گذشته معادل با 51 درصد از برنامه تعیین شده است، گفت: در سال جاری و براساس برنامه پیش بینی شده 343 و 657 واحد به بهره برداری می رسد.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال جاری یک میلیون و 71 هزار واحد به بهره برداری می رسد، افزود: تاکنون حدود 90 درصد از این واحدها از مرحله اسکلت و سقف عبور کرده اند و نزدیک 80 درصد هم در مرحله سفت کاری قرار دارند که پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه این واحدها به افتتاح برسد.صومعلو با تاکید بر اینکه تاکنون 2 میلیون و 157 هزار و 517 واحد مسکن مهر شهری ساخته شده است، بیان کرد: از این تعداد 87 هزار و 555 واحد قبل از سال 90 به افتتاح رسید و مابقی این واحدها هم در سال گذشته و در سال جاری به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه دو نوع فرآیند واگذاری را پیگری می کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر پایان کار 739 هزار و 558 واحد مسکن مهر از شهرداری ها گرفته شده است که تاکنون 483 هزار و 539 واحد دفترچه فروش اقساطی را دریافت کرده اند.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بیشترین وزن ارزیابی برای استان ها را فعالیت آنها در صدور دفترچه قرار دادیم تا اقساط پرداخت شود و گردش مالی در این حوزه اتفاق بیافتد.