خرید النگو خرج سفرهای نوروزی سال قبل چقدر بود؟

در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی در مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های سفرهای داخلی خود کردند.به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان “نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار 1391” اعلام کرده است که در بهار سال قبل خانوارهای ایرانی که به سفر رفتند در مجموع 39 هزار و 807 میلیارد و 894 میلیون ریال صرف هزینه‌های سفر خود کردند.از کل هزینه‌های فوق شش هزار 61 میلیارد و 670 میلیون ریال مربوط به هزینه سفرهای بدون اقامت شبانه و 33 هزار و 746 میلیارد و 224 میلیون ریال نیز مربوط به هزینه سفرهای با اقامت شبانه بوده است.از کل هزینه سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی در بهار 1391 بیشترین سهم به ترتیب مربوط به هزینه‌های حمل و نقل (24 درصد)، خوراکی و دخانی (20 درصد) و درمانی (18 درصد) بوده است. در واقع حدود 62 درصد از کل هزینه‌های مربوط به سفرهای داخلی خانوارهای ایرانی مربوط به این سه بخش می‌شود.همچنین هزینه‌های خرید کالا و لوازم (12 درصد)، خرید سوغاتی (11 درصد)، اقامت (7 درصد)، سایر هزینه‌های سفر (3 درصد)، تور و گشت (سه درصد) و فرهنگی، تفریحی و ورزشی (دو درصد) رده‌های بعدی قرار گرفتند.از سوی دیگر در بهار 1391 آن دسته از خانوارهای ایرانی که به سفر خارجی رفتند نیز در مجموع 12 هزار و 579 میلیارد و 322 میلیون ریال خرج سفر خود کردند.از کل هزینه سفرهای خارجی خانوارهای ایرانی در بهار 1391 بیشترین سهم به ترتیب مربوط به هزینه‌های تور و گشت (53 درصد)، خرید سوغاتی (18 درصد) و درمانی (شش درصد) بوده است. در واقع حدود 77 درصد از کل هزینه‌های مربوط به سفرهای خارجی خانوارهای ایرانی مربوط به این سه بخش می‌شود.همچنین هزینه‌های سایر هزینه‌ها (شش درصد)، حمل و نقل (پنج درصد)، خرید کالا و لوازم (سه درصد)، ویزا و عوارض خروج از کشور (3 درصد)، اقامت (سه درصد)، خوراکی و دخانی (دو درصد) و فرهنگی، تفریحی و ورزشی (یک درصد) رده‌های بعدی قرار گرفتند.با توجه به این‌که عمده سفرهای انجام شده در فصل بهار مربوط به سفرهای نوروزی و تعطیلات آغاز سال می‌شود می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که مجموع هزینه‌های فوق که بالغ بر 52 هزار میلیارد ریال می‌شود مربوط به هزینه سفرهای نوروزی خانوارهای ایرانی است. باید در سال جاری با توجه به افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف خانوارهای ایرانی چه مبلغی را صرف هزینه سفرهای داخلی و خارجی خود می‌کنند.