خرید النگو هزینه صدور کارت هوشمند ملی اعلام شد

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت‌احوال اعلام کرد: برابر مصوبه هیات وزیران، 75 درصد هزینه صدور کارت هوشمند ملی توسط دولت تامین می‌شود و مردم تنها 25 درصد بهای این کارت را پرداخت می‌کنند.به گزارش ایسنا، محسن کرمی با بیان اینکه آیین‌نامه کارت هوشمند ملی که به تصویب هیات دولت رسیده و درباره چگونگی تامین هزینه‌های این کارت تعیین تکلیف کرده است، گفت: قیمت تمام شده کارت هوشمند ملی 20هزار تومان است که برابر آیین‌نامه‌نامه مصوب دولت، هموطنان تنها 5 هزار تومان از این رقم را پرداخت می‌کنند. بنابراین به ازای صدور هر کارت هوشمند ملی 15 هزار تومان نیز توسط دولت تامین می‌شود.وی با بیان اینکه بابت صدور کارت ملی فعلی تنها 250 تومان از مردم دریافت می‌شود، افزود: برای صدور المثنی این کارت‌های ملی نیز، در حال حاضر 10 هزار تومان توسط متقاضیان پرداخت می‌شود که این رقم نیز، حتی تمام هزینه‌های صدور کارت ملی فعلی را هم پوشش نمی‌دهد.معاون سازمان ثبت احوال کشور در خاتمه، با اشاره به اینکه مرحله پایلوت صدور کارت هوشمند ملی در قم سپری می‌شود، گفت: نخستین کارت هوشمند ملی ایرانیان در این استان صادر خواهد شد.