خرید النگو پیش‌بینی اکونومیست از تراز حساب جاری ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از کسری حساب جاری بیش از شش میلیارد دلاری ایران در سال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا، واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه فوریه 2013 خود کسری حساب جاری ایران در سال گذشته را 9 میلیارد دلار (منفی 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد و پیش‌بینی کرد این شاخص با دو میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش در سال جاری به کسری حساب جاری شش میلیارد و 700 میلیون دلاری (منفی 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد.اکونومیست همچنین عنوان کرد در سال 93 کشور شاهد کسری حساب جاری چهار میلیارد و 600 میلیون دلاری خواهد بود.این موسسه انتظار دارد در سال 94 دوباره تراز حساب جاری ایران بهبود پیدا کرده و در این سال برای ایران کسری حساب جاری یک میلیارد و 900 میلیون دلاری (منفی 0.3 درصد تولید ناخال داخلی) به ثبت برسد.بر اساس این پیش‌بینی در سال 1395 کسری حساب جاری ایران تغییری نداشته اما در سال پس از آن با اندکی بهبود به یک میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد رسید که منفی 0.1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.