خرید النگو 250 هزار کودک در نوبت بسته رفع سوء تغذیه

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون مددجوی کمیته امداد تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند، گفت: 340 هزار خانوار نیز در سال 91 بیمه شدند.به گزارش اسنا، علی محمود ذوالفقاری  اظهار کرد: از این میزان بیش از هفت هزار نفر بیمار خاص هستند.وی در ادامه در خصوص تعداد آسیب دیدگانی که از کمک‌های کمیته امداد بهره‌مند شده‌اند نیز اظهار کرد: از ابتدای فعالیت‌های کمیته امداد تا کنون بیش از 813 هزار خانوار شامل دو میلیون نفر از کمک‌های این نهاد بهره‌مند شده‌اند.معاون حمایت و سلامت کمیته امداد با بیان اینکه 54 هزار و 300 هزار کودک زیر شش سال در سال 91 از برنامه رفع سوء تغذیه کمیته امداد بهره‌مند شده‌اند، افزود: 250 هزار کودک نیز برای بهره‌مندی از این برنامه پشت نوبت قرار دارند.