خرید النگو تصاویر: احترام پزشکان ژاپنی به کودک جان باخته

خداحافظی سوزناک پدر و فرزند وداع دلگیر مادر و فرزند احترام پزشکان و کادر درمانی نشان می‌دهد که همه تا چه اندازه به ارزشمند بودن اهدای عضو باور دارند