خرید النگو جشن تولد پیرمرد 120 ساله بویراحمدی

پیرمرد بویراحمدی با 300 فرزند ، نوه ، نتیجه ، ندیده و نبیره ، 120 سالگی خود را جشن گرفت.به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای عوض براتی اهل روستای موگر از توابع بخش کبگیان شهرستان بویراحمد دارای 9 فرزند پسر 15 فرزند دختر ، 105 نوه ، 148 نتیجه ، 7 ندیده و 16 نبیره است.در مراسمی در روستای موگر با حضور همه اعضای خانواده جشن تولد این پیر دوران دیده برگزار شد.