خرید النگو رئیس دانشگاه الازهر مصر برکنار شد

شیخ الازهر در پی مسمومیت غذایی دانشجویان دانشگاه الازهر و با افزایش فشارهای مردمی، رئیس این دانشگاه را از سمت خود برکنار کرد.به گزارش فارس با افزایش جنجال در مصر در پی مسمویت غذایی دانشجویان دانشگاه الازهر و اعتراضات مردمی در پی برکناری شیخ الازهر، شیخ احمد الطیب شیخ الازهر ساعتی پیش اسامه العبد رئیس دانشگاه الازهر را از سمت خود برکنار کرد.دانشجویان مصری با برگزاری تظاهرات در خیابان‌های قاهره خواستار برکناری شیخ الازهر شده و شعار «یسقط یسقط شیخ الأزهر» سردادند.این تظاهرات پس از آن برگزار شد که احمد طیب شیخ الازهر حاضر به برکناری رئیس دانشگاه الازهر نشد.صدها نفر از دانشجویان دانشگاه الازهر مصر بر اثر خوردن غذای آلوده مسموم شده و به بیمارستان انتقال یافتند.