خرید النگو روزنما:باچوخه در گود “چشمه زینل خان”

بزرگترین آیین کشتی باچوخه کشور 14 فروردین هر سال در حضور بیش از 70 هزار تماشاگر در محل گود ˈچشمه زینل خانˈ اسفراین استان خراسان شمالی برگزار می شود.