خرید النگو فقرای مجارستانی جریمه و زندانی می‌شوند

دولت مجارستان قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن خوابیدن در خیابان جرم محسوب می شود و افراد بی خانمان بعنوان مجرم به زندان منتقل میشوند بی خانمان ها در مجارستان ممکن است به زودی سرپناهی پیدا کنند ، اما در زندان!به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،در نتیجه اجرای سیاست های ریاضتی روز به روز بر تعداد بی خانمان های مجارستان افزوده می شود اما واکنش دولت نیز این بوده است که خوابیدن در خیابان را اقدامی مجرمانه بداند که مجازات آن ممکن است حبس در زندان باشد. برخی فعالان مدافع بی خانمان ها چشم انداز چنین قانونی را بسیار وحشتناک می دانند. گیولا بالوگ در این باره گفت :«این قانون وحشتناک و تحقیرآمیز است. دولت می خواهد مردم فقیر را جریمه و زندانی کند. این غیرمنطقی است.» سرکوب بی خانمان ها در مجارستان تنها سیاست سختگیرانه در این کشور نیست که زنگ خطر را برای مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا به صدا در آورده است. قدرت و اختیارات دادگاه قانون اساسی مجارستان نیز محدود شده است و کار برای ابراز عقیده مخالفان نیز روز به روز دشوارتر می شود. یک عضو آلمانی پارلمان اروپا دولت مجارستان را به نقض نظام مند ارزش های اروپا متهم کرده است و بروکسل اینک تحت فشار است تا برای نظارت بر اجرای قانون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختیاراتی به دست آورد.