خرید النگو هنیه و ابومرزوق معاون خالد مشعل شدند

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اسماعیل هنیه را به عنوان معاون خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی این جنبش انتخاب کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری قدس نت، حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: مجلس شورای جنبش مقاومت اسلامی در نشست قاهره اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر این جنبش و موسی ابومرزوق را به عنوان معاونان مشعل، رئیس دفتر جنبش سیاسی حماس انتخاب کرد.همچنین یحیی السنوار و روحی مشتهی دو اسیر فلسطینی آزاد شده به عنوان رهبران حماس در کرانه باختری انتخاب شدند.