خرید النگو وضعیت احمدی​نژاد جشن عروسی هاشمی است

کیهان نوشت:«آیا شورای نگهبان صلاحیت کسی را که با حکم رهبر عالی ایران فاقد شایستگی معاونت رئیس جمهور اعلام شد، تأیید می کند؟ هرگز!»روزنامه آلمانی هندلزبلات ضمن انتشار این تحلیل نوشت: احمدی نژاد می خواهد مشاورش اسفندیار رحیم مشایی را هر طور که شده به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن از مانع شورای نگهبان رد کند.مشایی از مدتها پیش مشاور نزدیک احمدی نژاد است و دخترش با پسر رئیس جمهور ازدواج کرده است. احمدی نژاد برای اینکه مشایی را در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری بیاورد باید به چیزی برسد که تاکنون نتوانسته است؛ پیروز شدن در رویارویی با حافظان جمهوری اسلامی.این روزنامه با بیان اینکه تحلیل گران در مجموع بخت مشایی برای تأیید صلاحیت را خیلی کم می دانند، نوشت: احمدی نژاد از سالها پیش می کوشد مشایی را به عنوان جانشین احتمالی خود مطرح کند و اکنون ظاهراً نمی خواهد از نامزد دیگری حمایت کند که کمتر مورد مناقشه باشد. وی اخیراً خیلی جاها با مشایی ظاهر شده تا شورای نگهبان را قانع کند که فرد محبوبش بیش از حد سرشناس است که بتوان او را رد کرد(!) … اما او در گذشته در این هدف ناموفق بود. وی در سال 2009 مشایی را معاون اول خود کرد اما بعد باید به توصیه رهبری از او فاصله می گرفت. ظاهراً مشایی به احمدی نژاد در اختلاف نظرش با رهبری در سال 2011 بر سر وزیر اطلاعات مشاوره می داده است. رئیس جمهور یازده روز از کار دست کشید در نهایت اما کوتاه آمد.در همین حال وبسایت رادیو زمانه در تحلیلی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد مطمئن است که مشایی توسط شورای نگهبان ردصلاحیت خواهد شد. این فقط و فقط خواست اصولگرایان و شورای نگهبان نیست، مطالبه مراجع تقلید و فقیهان هم هست که او را اسلام ستیز و روحانیت ستیز به شمار می آورند. مطابق اصل 115 قانون اساسی، «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود که واجد شرایط زیر باشند؛ ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». به طور طبیعی شورای نگهبان مشایی را «رجل مذهبی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» به شمار نمی آورد. آیت الله یزدی و آیت الله جنتی چندین بار گفته اند که او را رد صلاحیت خواهند کرد.رادیو زمانه درباره احتمال برخی چالش ها نظیر تهدید به استعفا یا مقابله با برگزاری انتخابات و یا برکنار کردن وزیر کشور از سوی احمدی نژاد نوشت: وزیر کشور در صورت برکناری می تواند مانند ماجرای وزیر اطلاعات با حکم حکومتی ابقا شود. اگر هم بگویند انتخابات را برگزار نخواهند کرد، بعید است استانداران و فرمانداران روی اسب باخته شرط بندی کنند. حتی در صورت استعفای رئیس جمهور مطابق اصل 131 قانون اساسی، «معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.» بدین ترتیب، می تواند انتخابات را در موعد مقرر 24/3/92 برگزار کند. حتی مطابق قانون اساسی می تواند زمان برگزاری انتخابات را عقب بیندازد.این وب سایت وابسته به اپوزیسیون خارج کشور که چند بار از برخی عملکردهای حلقه انحرافی جانبداری کرده، تصریح می کند: پیش فرض اصولگرایان این است که جریان مذکور فاقد نیروهای اجتماعی سیاسی است که برای او به خیابان بریزند. اقشار محروم با وجود توزیع یارانه نقدی، مقلد روحانیت و رهبری هستند.رادیو زمانه این را هم نوشته که «وضعیت احمدی نژاد جشن عروسی هاشمی رفسنجانی است. ساختارشکنان نیز خشنود هستند که فردی پیدا شده که دائماً بالایی ها را بر هم می ریزد و به نظام صدمه می زند اما فراموش نکنیم که خواستن یک چیز است و توانستن چیزی دیگر».