خرید النگو پاسخ تهران به اتهام پراکنی رژیم آل خلیفه

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به احکام صادره اخیر در بحرین و اتهام ارتباط این افراد با کشورمان، گفت: مناسب است مقامات بحرینی به جای ایراد اتهامات بی اساس به دیگران، به مطالبات مشروع مردم کشورشان پاسخ دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در وزارت خارجه کشورمان با اشاره به احکام صادره اخیر در بحرین و اتهام ارتباط این افراد با کشورمان، ضمن مردود دانستن این اتهامات واهی افزود: متاسفانه این دادگاه احکام خود را بر مبنای موضوعی موهوم و ساختگی صادر کرده که فاقد هرگونه ارزشی می‌باشد.وی خاطر نشان کرد: مناسب است مقامات بحرینی به جای ایراد اتهامات بی اساس به دیگران، به مطالبات مشروع مردم کشورشان پاسخ دهند.