خرید النگو پشت پرده گشتي هاي امنيتي آمريكا در لبنان

در پي هشدار وزارت خارجه آمريكا به اتباع اين كشور براي خودداري از سفر به لبنان، سفارت اين كشور در بيروت، تدابيري پيشگيرانه براي حمايت از آمريكايي هاي مقيم منطقه عوكر لبنان اتخاذ كرد.به گزارش روز پنجشنبه پايگاه خبري شبكه العالم به نقل از روزنامه القدس العربي،  هياتي امنيتي از سوي سفارت آمريكا در بيروت دو روز است كه در چارچوب اقدامات پيشگيرانه و به بهانه آمادگي براي خروج احتمالي اتباع اين كشور از لبنان، گشت زني و بازرسي در سواحل منطقه الضبيه را آغاز كرده است.بر اساس اخبار منتشر شده از رسانه ها، چند افسر دستگاه امنيت داخلي، هيات امنيتي آمريكايي را در اين عمليات گشت زني در سواحل و بندري كه نيروي دريايي آمريكا در جنگ سال2006 از آن براي بيرون بردن اتباع آمريكايي مقيم لبنان استفاده كرد، همراهي مي كنند.خاطرنشان مي شود كه بخش قابل توجهي از آمريكايي هاي مقيم لبنان، سال 2006 از طريق فرودگاه دمشق و خاك سوريه، لبنان را ترك كردند؛ اما با توجه به جنگ داخلي در سوريه، اين مسير ديگر براي ترك منطقه مناسب نيست.