خرید النگو حصارکشی و جداسازی در پردیسان

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست، از حصارکشی و جداسازی در پارک پردیسان خبر داد و گفت: گزارشی در این زمینه تهیه و برای شورا ارسال خواهیم کرد و محیط زیست باید در این زمینه پاسخگو باشد.به گزارش فارس، محمد هادی حیدرزاده گفت: بر اساس اخبار رسیده حصار کشی و جداسازی در داخل پارک پردیسان انجام شده است.مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست ادامه داد: اخباری داریم حاکی از این که بهره‌برداری قسمت های از پارک به بخش خصوصی داده شده است.وی با بیان اینکه جدا کردن پارک پردیسان و جز جز کردن پایان عمر این پارک است، گفت: گزارشی تهیه کرده و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهیم کرد تا روال قانونی خود را طی کند.حیدرزاده اضافه کرد: باید سازمان حفاظت محیط زیست پاسخ دهد که چرا این جداسازی انجام شده است.