خرید النگو آذربایجان میزبان اجلاس‌آتی مجمع بین‌المجالس

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، بابیان اینکه نشست اکوادور حاوی موفقیت‌های فراوانی برای هیانت اعزامی کشورمان بود،گفت : در پایان ۶روز برگزاری جلسات فشرده، مقرر شد یکصد و بیست و نهمین اجلاس مجمع بین‌المجالس جهانی (IPU)در شهر باکو آذربایجان برگزار شود.هدایت اله میرمراد زهی، با اشاره به برگزاری  یکصد و بیست و هشتمین اجلاس مجمع بین‌المجالس جهانی (IPU) که از روزهای دوم تا هفتم فروردین ماه ۹۲، در کیتو-اکوادور برگزارشد، گفت: رافائل کورئا دلگادو رئیس جمهور اکوادور در مراسم افتتاحیه با سر دادن شعار زنده باد ایران به رابطه حسنه با ایران مهر تائید زد.نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی با بیان رئیس جمهور اکوادور از سیاست‌های خصمانه دولت‌های غربی به ویژه آمریکا انتقاد شدیدی داشت، تصریح کرد: دلگادو” در این اجلاس از سیاست های دو گانه آمریکا و متحدانش به ویژه انگلیس درباره موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به شدت انتقاد کرد و آمریکا  و نظام بانکی و اقتصادی حاکم بر این کشور را بزرگترین تامین کننده هزینه های تروریسم و قاچاق مواد مخدر در سطح بین المللی دانست.وی ادامه داد: رئیس جمهور اکوادور ضمن اشاره به روابط حسنه با جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ما تحت سلطه زورگویان نیستیم و با حقوق بشر به کشورهای جهان زور نمی‌گوییم.عضو گروه بین‌المجالس ایران در کمیته توسعه پایدار و تجارت اتحادیه بین المجالس با بیان اینکه سفر اکوادور حاوی موفقیت‌های فراوانی برای گروه اعزامی کشورمان بود، افزود: در حاشیه برگزاری نشست اکوادور هیات اعزامی کشورمان با گروهای پارلمانی کشورهای مختلف دیدار‌های جداگانه‌ای را برگزار کرد و به نتایج مثبتی نیز دست یافتیم.میر مرادزهی با بیان اینکه درنشست کارگروه تخصصی ۵دقیقه مجال سخنرانی داشته، تصریح کرد: در بحث تجارت بین الملل، توسعه اقتصادی و کشاورزی سخنانی را ایراد کردم و علاوه بر این، هیات پارلمانی اعزامی کشورمان در کارگروه‌های تخصصی، پیشنهاداتی را ارائه کردن که برخی آنها مورد موافقت اعضا قرار گرفت.عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،خاطرنشان کرد: در پایان ۶روز برگزاری جلسات فشرده، مقرر شد یکصد و بیست و نهمین اجلاس مجمع بین‌المجالس جهانی (IPU)در شهر باکو آذربایجان برگزار شود